Zdarzyło wam się przetopić statek na kredyty na RSI i później rwać włosy z głowy (i męczyć Obsługę Klienta)?

Dziś na forum RSI pojawił się oficjalny post potwierdzający to, co od jakiegoś czasu komunikowała Obsługa Klienta CIG – nadchodzi „User Unmelt Tool”! Pozwoli to na cofanie operacji „przetapiania” statku na środki do wykorzystania w sklepie CIG. Tak więc jeśli narozrabialiście w stanie niekoniecznie trzeźwym i swojego Idrisa przetopiliście na eskadrę Auror, będziecie w stanie samodzielnie to odkręcić.

Próśb o anulację przetopień statków było na tyle dużo, że z sytuacji wyjątkowej stało się to dla Obsługi Klienta standardem (i przy okazji zwiększyło i tak ogromną liczbę ticketów z jakimi ów zespół musi sobie radzić). Spowodowało to rozpoczęcie prac nad opisanym powyżej narzędziem.

Opcja ta w chwili obecnej jest na etapie developmentu – wg planu powinna być dostępna przed końcem bieżącego roku jeśli nie pojawią się jakieś nieprzewidziane przeszkody.

W związku z tym Obsługa Klienta CIG nie będzie spełniać próśb o odwrócenie procesu stopienia statków, a otwarte zgłoszenia dotyczące tego zagadnienia zostały rozwiązane lub zamknięte.