Edge Case Games nieprzerwanie pracuje nad Fractured Space. Efektem ich wysiłków są planowane zmiany dotyczące załóg – mają one wynieść dowodzenie naszym zespołem na wyższy poziom.

Fractured Space
Kapitan Evan Sterling ma po jednym slocie ataku, obrony i użyteczności.

Wcześniej w tym roku wspominano o systemie pinów (Pin System) przy okazji przeróbek załóg. Aktualnie trwa aktywny development tej funkcjonalności – udostępnienie go jest planowane w bliskiej przyszłości.

Piny będą dzielić się na trzy rodzaje: atak, obrona i użyteczność. Każdy członek załogi będzie mieć mieszankę slotów na nie w zależności od specjalizacji. Do slotu ataku gracz może dodać „obrażenia przy taranowaniu”, co da kapitanowi procentową premię do obrażeń zadawanych podczas ataku taranowaniem. Jeśli w slocie obrony gracz umieścił „wytrzymałość pancerza”, to statek będzie bardziej odporny na uszkodzenia.

Rzecz jasna to tylko przykładowa kombinacja, możliwe że nie trafi do pierwszej wersji systemu, jaka zostanie udostępniona graczom. Ważne jest to, że będziemy mieć sporą swobodę wyboru co do tego, jak skonfigurujemy członków swojej załogi. Żaden z pinów nie może się powtarzać u pojedynczej osoby, ale za to kilkoro załogantów może mieć ten sam, dzięki czemu ogółem będziemy mieć do dyspozycji wiele kopii danej cechy.

Fractured Space

Po udostępnieniu pierwszej wersji tego systemu twórcy planują kontynuację prac nad drugim etapem developmentu załóg. Każdy załogant będzie zdobywać doświadczenie, a po osiągnięciu jego maksymalnego poziomu otrzyma status legendy. Sloty na piny u takiego członka załogi będą zamieniać się w sloty chromatyczne – będzie można do nich przypisać dowolny typ pinów (np. trzy ataku).